Ook agressie is communicatie.

Agressie is een verdraaiing van diverse emoties. Vaak wordt agressie gekenmerkt als een verhoogde mate van boosheid.

In onze visie is agressie een manier van communiceren waarin je aangeeft de behoefte die je op dat moment voelt.

Dat kan voor jezelf betekenen het aangeven van een grens op fysiek of psychisch gebied. Of je wilt je zin hebben en daar blijkt agressie goed in te werken.

Ook de cliënt/bewonder wil bijvoorbeeld door zijn/haar agressie de hulpverlener duidelijk maken dat hij/zij gezien of gehoord wil worden.

Agressie kan schijnbaar uit het niets naar voren komen en de hulpverlener compleet verrassen.

Het is dan ook aan de hulpverlener om door scherpe observatie, adequaat gedrag en diverse veiligheidstechnieken goed om te gaan met agressie.

Voor de hulpverlener is het daarbij van essentieel belang dat eigen veiligheid voorop gaat.

Ook wordt door de hulpverlener zo gewerkt dat beschadiging van de client/bewoner zoveel mogelijk vermeden wordt.

Dat betekent dat de hulpverlener werkt op techniek en niet op kracht.

De waardevolle relatie met de client/bewonder dient zoveel mogelijk in stand gehouden te worden.

Dat kan door bewust non-verbaal en verbaal te communiceren (zie Roos van Leary) en door gebruik te maken van Persoonlijke Veiligheidstechnieken.

 

 

 

Wat we doen

Wij verzorgen:

* Trainingen in Agressiehantering voor o.a.: scholen, zorgcentra, psychiatrische instellingen, gehandicapten instellingen enz.

* Opzetten van kwaliteitssystemen (ISO)

* Zorg - en management advisering

* Coachtrajecten

* Teambuilding

* Intervisietrajecten

Kwaliteit

*Onze trainers hebben een weerbaarheidsopleiding gevolgd.

*Daarnaast volgden ze diverse opleidingen op het gebied van Coaching, Management, Psychiatrie en Kwaliteitszorg.

*Ook doceren we vakken, zoals:

- Studieloopbaanbegeleiding,
- Omgaan met doelgroepen,
- Gesprek met doelgroepen,
- Intervisie,
- Supervisie,
- Kwaliteitszorg.

 

 

Slim zoeken

Joomla Template by Joomla51.com