Ook agressie is communicatie.

Agressie is een verdraaiing van diverse emoties. Vaak wordt agressie gekenmerkt als een verhoogde mate van boosheid.

In onze visie is agressie een manier van communiceren waarin je aangeeft de behoefte die je op dat moment voelt.

Dat kan voor jezelf betekenen het aangeven van een grens op fysiek of psychisch gebied. Of je wilt je zin hebben en daar blijkt agressie goed in te werken.

Ook de cliënt/bewonder wil bijvoorbeeld door zijn/haar agressie de hulpverlener duidelijk maken dat hij/zij gezien of gehoord wil worden.

Agressie kan schijnbaar uit het niets naar voren komen en de hulpverlener compleet verrassen.

Het is dan ook aan de hulpverlener om door scherpe observatie, adequaat gedrag en diverse veiligheidstechnieken goed om te gaan met agressie.

Voor de hulpverlener is het daarbij van essentieel belang dat eigen veiligheid voorop gaat.

Ook wordt door de hulpverlener zo gewerkt dat beschadiging van de client/bewoner zoveel mogelijk vermeden wordt.

Dat betekent dat de hulpverlener werkt op techniek en niet op kracht.

De waardevolle relatie met de client/bewonder dient zoveel mogelijk in stand gehouden te worden.

Dat kan door bewust non-verbaal en verbaal te communiceren (zie Roos van Leary) en door gebruik te maken van Persoonlijke Veiligheidstechnieken.

 

 

 

 • Bewust worden van houding en relatie tot cliënt en omgeving. (in stand houden relatie)
 • Het leren om regie te voeren in het conflict.
 • Win – Win situatie creëren zonder verliezers.
 • Kennis verwerven van theorie en praktische thema's rondom agressie.
 • Het kunnen hanteren van verbale en fysieke conflicten.
 • Beheersen  van Persoonlijke Veiligheidstechnieken.
 • Verhogen van je veiligheidsgevoel.
 • Reflecteren op conflictsituaties d.m.v. de helicopterview.
 • Methodische aanpak in conflictsituaties.

 

Loopbaancoaching geeft u de kans om via een talentenonderzoek antwoord te krijgen op uw carrièrevragen.
Loopbaancoaching geeft helderheid bij situaties die u kunnen dwingen tot het maken van keuzes zijn bijvoorbeeld, een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen of functie of herbezinning op de eigen loopbaan. Loopbaancoaching begeleidt u bij het vinden van vragen gedurende uw loopbaan.
 

Vragen of thema’s die leven bij loopbaancoaching zijn bijvoorbeeld:

 • Ben ik toe aan een volgende stap in mijn carrière?
 • Hoe maak ik een verantwoorde keuze voor mijn verdere loopbaan?
 • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten en kan ik deze optimaal gebruiken in mijn huidige functie?
 • Hoe zet ik mijn kwaliteiten en vaardigheden in en welke kan en wil ik verder ontwikkelen?
 • Hoe kan ik mij als leidinggevende profileren?
 • Hoe krijg ik meer bezieling in werk en leven?

 Resultaten aan het eind van de loopbaancoaching uiten zich onder meer in:

 • Het geven van een positieve wending aan uw carrière
 • Het verwoorden van uw persoonlijke loopbaanvisie en het
 • Omzetten in concrete stappen
 • U kunt uzelf profileren en presenteren en uw bijdrage aan de organisatie onder woorden brengen
 • U kunt adequaat gebruikmaken van netwerken
 • U bent in staat keuzes te maken op de arbeidsmarkt

 Bij loopbaancoaching krijgt u de unieke aandacht voor uw carrière!

Binnen Coach & trainingen bieden wij aan verschillende vormen van coaching.

Denk hier aan:

 

 

WAT IS PERSONAL COACHING?

Personal coaching staat voor het aanboren van krachtbronnen in jezelf en het verkrijgen van inzicht in je persoonlijke sterke en minder sterke punten, je eigen stijl en het benoemen van je meerwaarde. Personal coaching vergroot de grip op je eigen handelen en je bent beter in staat je doelen te stellen en te verwezenlijken. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit kun je bereiken door een voor jou op maat gesneden traject door middel van personal coaching.

Voor wie is personal coaching bedoeld?

Voor iedereen die zich (verder) wilt ontwikkelen en meer de regie wilt voeren over zijn/haar eigen leven.  

 

Vragen die als uitgangspunt kunnen dienen voor personal coaching zijn bijvoorbeeld:

 • Waaruit bestaat mijn communicatiepatroon en hoe kan ik hier op positieve wijze sturing aangeven?
 • Hoe kan ik mijn uitstraling, mijn lichaamstaal professionaliseren?
 • Hoe stel ik op een acceptabele manier grenzen naar anderen toe?
 • Anderen ervaren mij als bot, zo wil ik niet overkomen
 • Hoe kan ik mij zichtbaarder profileren?
 • Het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen;
 • Hoe kan ik omgaan met stressvolle situaties?
 • Hoe vind ik een gezonde balans vinden tussen controleren/delegeren?
 • Hoe kan ik timemanagement integreren in de dagelijkse uitvoering van mijn werkzaamheden?
 • Uitkristalliseren van mijn persoonlijke ontwikkelingsplan;
 • Zicht krijgen op en ontwikkelen van mijn competenties;
 • Reïntegratie na ziekteverzuim
 • Hoe krijg ik meer bezieling in werk?
   

Bij personal coaching krijg je de unieke aandacht voor die punten waarin je je verder wilt ontwikkelen!

Wat we doen

Wij verzorgen:

* Trainingen in Agressiehantering voor o.a.: scholen, zorgcentra, psychiatrische instellingen, gehandicapten instellingen enz.

* Opzetten van kwaliteitssystemen (ISO)

* Zorg - en management advisering

* Coachtrajecten

* Teambuilding

* Intervisietrajecten

Kwaliteit

*Onze trainers hebben een weerbaarheidsopleiding gevolgd.

*Daarnaast volgden ze diverse opleidingen op het gebied van Coaching, Management, Psychiatrie en Kwaliteitszorg.

*Ook doceren we vakken, zoals:

- Studieloopbaanbegeleiding,
- Omgaan met doelgroepen,
- Gesprek met doelgroepen,
- Intervisie,
- Supervisie,
- Kwaliteitszorg.

 

 

Slim zoeken

Joomla Template by Joomla51.com