• Bewust worden van houding en relatie tot cliënt en omgeving. (in stand houden relatie)
  • Het leren om regie te voeren in het conflict.
  • Win – Win situatie creëren zonder verliezers.
  • Kennis verwerven van theorie en praktische thema's rondom agressie.
  • Het kunnen hanteren van verbale en fysieke conflicten.
  • Beheersen  van Persoonlijke Veiligheidstechnieken.
  • Verhogen van je veiligheidsgevoel.
  • Reflecteren op conflictsituaties d.m.v. de helicopterview.
  • Methodische aanpak in conflictsituaties.

Wat we doen

Wij verzorgen:

* Trainingen in Agressiehantering voor o.a.: scholen, zorgcentra, psychiatrische instellingen, gehandicapten instellingen enz.

* Opzetten van kwaliteitssystemen (ISO)

* Zorg - en management advisering

* Coachtrajecten

* Teambuilding

* Intervisietrajecten

Kwaliteit

*Onze trainers hebben een weerbaarheidsopleiding gevolgd.

*Daarnaast volgden ze diverse opleidingen op het gebied van Coaching, Management, Psychiatrie en Kwaliteitszorg.

*Ook doceren we vakken, zoals:

- Studieloopbaanbegeleiding,
- Omgaan met doelgroepen,
- Gesprek met doelgroepen,
- Intervisie,
- Supervisie,
- Kwaliteitszorg.

 

 

Slim zoeken

Joomla Template by Joomla51.com