Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw (zakelijke) vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen en/of bij te sturen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt u greep op uw eigen leven en komt u meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer.
Coaching betekent vooral de juiste vragen stellen die u prikkelen tot zelfonderzoek. Door coaching maakt u als het ware even een pas opzij. De ene keer kijkt u tijdens de coachingsgesprekken samen met de coach op een afstand naar uw eigen handelen, ideeën en visie. Dan weer zit u midden in een vraagstuk waarbij u samen op zoek gaat naar een passend antwoord.
Tijdens de gesprekken maken we soms ook gebruik van het naspelen van bepaalde situaties, het invullen van vragenlijsten, tests of persoongerichte oefeningen. Na iedere afspraak krijgt u opdrachten mee om verder te oefenen of om uit te werken. De resultaten koppelt u het volgende gesprek terug en waar nodig gaan we nog verder ‘fijnslijpen’.
De manier waarop u zaken en gedrag anders gaat aanpakken moet bij u passen, het zijn immers geen kunstjes, maar u maakt het u eigen in de loop van de coaching.

 

In principe kan iedere medewerker van de directie tot de uitvoerend medewerker in aanmerking komen voor coaching. Het is wel belangrijk dat u gemotiveerd bent en bereid bent naar uzelf te kijken.

 

Voordelen van coaching
Het voordeel van coaching is dat u de unieke aandacht krijgt voor die aspecten waar u uzelf verder in wilt ontwikkelen. Coaching gebeurt op een wijze die past bij u en uw manier van leren en… op een tijdstip en een locatie die u uitkomen.
Coaching gebeurt of bij u op het werk in de spreekkamer of op kantoor bij de coach.
En er is altijd wel een coach van ons bureau bij u in de buurt.

 

Onze ervaring is dat iedereen die gecoacht wordt, in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaakt, waarvan de effecten op de lange termijn nog steeds merkbaar zijn.

 

Persoonlijke coaching is helemaal op maat voor uw leerdoelen.
Bij persoonlijke coaching kunt u niet onderuitzakken of de leerstof langs u heen laten gaan.
U wordt constant geprikkeld om verder te gaan.
U hebt de tijd om uw leerpunten op uw eigen manier te onderzoeken en u eigen te maken.
Het terugkoppelen van uw successen en de punten die nog niet goed aanvoelen, geeft de mogelijkheid om gericht verder te gaan in het leerproces.

 

 

Wat we doen

Wij verzorgen:

* Trainingen in Agressiehantering voor o.a.: scholen, zorgcentra, psychiatrische instellingen, gehandicapten instellingen enz.

* Opzetten van kwaliteitssystemen (ISO)

* Zorg - en management advisering

* Coachtrajecten

* Teambuilding

* Intervisietrajecten

Kwaliteit

*Onze trainers hebben een weerbaarheidsopleiding gevolgd.

*Daarnaast volgden ze diverse opleidingen op het gebied van Coaching, Management, Psychiatrie en Kwaliteitszorg.

*Ook doceren we vakken, zoals:

- Studieloopbaanbegeleiding,
- Omgaan met doelgroepen,
- Gesprek met doelgroepen,
- Intervisie,
- Supervisie,
- Kwaliteitszorg.

 

 

Slim zoeken

Joomla Template by Joomla51.com